Liberty Loop Geldrop-Mierlo
zondag 09 mrt 2025
- sponsors -
Hubo bouwmarkt Mierlo
Gas Las centrum Eindhoven
Kiestra Toegangstechniek

Inschrijven (GEEN NA inschrijving)

Dit jaar GEEN NA inschrijving! Er is maximum van 400 deelnemers. VOL = VOL

En wat hebben we te bieden:

 • Start en finish zijn  op de bekende locatie: Vamweg 3, Geldrop (bij het Eindhovens Kanaal).
 • Het parcours heeft een lengte van totaal 10,3 km,
 • Je kunt kiezen om 1,2 of 3 ronden te lopen,
 • Geaccidenteerd parcours: over ‘de andere kant van de Gulbergen’
 • Flink hoogte verschil: tot maximaal 15 %, 50 hoogtemeters per ronde
 • Uitdagende ondergrond: brede, goed begaanbare paden

De organisatie is in handen van LOGO, LONU, LGB en LGM.

De formele supporters (ondersteunende verenigingen) zijn HAC en Geldrop Runners

U kunt ALLEEN voorinschrijven tot en met donderdag 7 maart 2024.

Kort programma overzicht;

 • Vanaf 9.30 uur: Startnummer ophalen
 • Om 11:00 Start Trail (alle afstanden)

Kosten:

 • Inschrijven: 5 euro
 • t/m 17 jaar: GRATIS
 • Bij inlevering van je startnummer: gratis thee, koffie of soep.

Klik hier en schrijf je nu in. Hiermee accepteer je de algemene voorwaarden, zoals hieronder verwoord.

Deelname aan de Gulbergen Trail is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade gedurende de loop. De organisatie accepteert geen verantwoordelijkheid wanneer het evenement door overmacht afgelast of in tijdstip verschoven zou moeten worden.

                            Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a: Organisatie: de organiserende verenigingen Lopersgroep Geldrop en omstreken, Loopgroep Nuenen, Lopersgroep Mierlo en Lopersgroep Brandevoort

b: Deelnemer: de natuurlijke persoon, die zich op een door de Organisatie toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

c: Inschrijving: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan de Gulbergen Trail.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Inschrijving

Artikel 2 Deelname

1. Deelname aan de Gulbergen Trail is alleen mogelijk als je minimaal 10 jaar oud bent.

2. Je kunt slechts aan de Gulbergen Trail deelnemen indien je het inschrijfformulier volledig en naar waarheid hebt ingevuld en indien je akkoord bent gegaan met de algemene voorwaarden.

3. Je kunt jouw inschrijving tot uiterlijk de dag voor de Gulbergen Trail overdragen aan een derde door een email te sturen naar info@gulbergentrail.nl. Het is niet toegestaan een ander in jouw plaats te laten deelnemen.

4. Verzoeken tot annulering van de inschrijving kunnen tot uiterlijk de dag voor de Gulbergen Trail worden ingediend door een bericht te sturen naar info@gulbergentrail.nl. Het is niet mogelijk om het overgemaakte startgeld terug te storten.

5. Een besluit van de organisatie om de Gulbergen Trail geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.

Artikel 3 Veiligheid

1. De organisatie draagt zorgt voor een veilig verloop. De routes zijn duidelijk gemarkeerd en waar nodig staan verkeersbegeleiders op drukke kruisingen. EHBO is aanwezig bij de start/finish

2. Door de organisatie daartoe aangewezen (para-)medisch personeel heeft het recht iemand uit de wedstrijd te halen.

4. De Organisatie kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de Gulbergen Trail geen doorgang te laten vinden, dan wel de Gulbergen Trail aan te passen om de veiligheid van deelnemers te waarborgen.

Artikel 4 Portretrecht

1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisatie voor openbaarmaking van tijdens of rond de Gulbergen Trail gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5 Persoonsgegevens

1. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisatie opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door Inschrijving toestemming aan de Organisatie tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisatie of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisatie dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten.